Naše mesto: Valencia

Od založenia mesta rimanmi v roku 138 pred n.l. si Valencia nahromadila obrovské bohatstvo vďaka rôznym kultúram, ktoré tu v minulosti žili (visigodské, moslimské, atď.). Prehliadnuť si historické centrum, pozorovať cirkevné chrámy, gotické, barokové a moderné monumenty…, zastaviť sa v preslávených múzeách alebo obdivovať emblematické projekty, akými sú Ciutat de les Arts i les Ciències alebo Palacio de Congresos, to sú len niektoré z mnohých možností, ktoré Valencia ponúka svojim návštevníkom.

Valencia je v dnešnej dobe jedným z najdôležitejších priemyselných centier pri Stredozemnom mori. Taktiež sa stala dôležitým európskym centrom kongresov a najhlavnejším miestom stretnutia pre tých, ktorí chcú pracovať na rozvoji vlastného podniku alebo zúčastiť sa veľtrhov.

Valencia je kozmopolitné mesto, ideálne pre obchodné aktivity a kultúrnu výmenu. Valencia bola určená ako sídlo 32. ročníka Amerického pohára. Táto medzinárodná udalosť, ktorá sa uskutočnila v jari roku 2007, zmenila mesto na perlu Stredozemného mora, kde bol každý z návštevníkov nadšeným divákom.

V tomto atraktívnom meste, ktorého sa dotýkajú vody Stredozemného mora, nájdete mierne teploty, bohatú gastronómiu, stále živé slávnosti a tradície, širokú ponuku kultúry a oddychu, atď

Iné zaujímavé sviatky

Námornícka Veľká noc sa oslavuje vo štvrtiach Grao, Cabanyal, Canyamelar a Malvarrosa. Vrcholom slávností sú Procesión de las Palmas, Procesión del santo Entierro a Cabalgata de la Resurrección.

Ďalšími z tradičných osláv sú eucharistické obrady dňa Sant Vicent Ferrer, ktoré sa oslavujú vždy na ďalší pondelok po Veľkonočnom pondelku a sú záverečnou bodkou za Veľkou nocou.
V druhú májovú nedeľu dopoludnia obyvatelia Valencie zaplnia námestie Plaza de la Virgen, aby sa zúčastnili premiestnenia Mare de Déu od Baziliky až po Katedrálu. Milo nazývaná „La Geperudeta" popoludní znova odchádza s procesiou na oltár Baziliky.

Oslava Corpus sa vo Valencii oslavuje od roku 1355, vďaka stovkám dobrovoľníkov, ktorí prostredníctvom vhodných kostýmov oživujú osobnosti z Biblie. Ďalšia kavalkáda nazývaná „Convit" slúžila na oznámenie začiatku slávností a na to, aby sa ľud zúčastnil na ich symbolike
a tajomstvách prostredníctvom postáv, ako „El Capellà de les Roques" alebo „La Moma".

Feria de Julio zapĺňa druhú polovicu júla veľkou súťažou hudobných skupín, ktorú po viacerých dňoch predstavení a ohňostrojov uzatvára „Batalla de les Flors". Ide o prehliadku kočov vedených mládežou, ktorá si vymieňa s publikom vyše milióna stoniek rezaných kvetov.

9. októbra sa oslavuje Diada de la Comunitat Valenciana, sviatok pripomínajúci dobytie Ciutat de València vojskom panovníka Jaume I v roku 1238. Vo Valencii sa tiež tradične oslavuje sviatok svätého Dionýza, patróna zamilovaných. Podľa tradície je potrebné darovať šatku plnú cukríkov a sladkostí z marcipánu, ktorá je zvyčajne zatvorená prsteňom.

Bioparc Valencia

Bioparc Valencia je zoologický park novej generácie, ktorý bol vytvorený na základe pojmu zoo-imerzie, kde sa návštevník úplne ponorí do divokého prostredia. Bioparc Valencia sa usiluje o ochranu zvierat a prostredníctvom výchovy a uvedomovania aj o udržiavanie ich pôvodných ekosystémov.
Podieľa sa na desiatkach programov rozmnožovania ohrozených druhov zvierat v zajatí a zároveň má k dispozícii širokú ponuku didaktických materiálov. Avšak okrem etiky a ochrany zvierat je Bioparc Valencia čarovným svetom, ktorý v každom jeho zákutí a počas celej návštevy ponúka vzrušujúce zážitky. Je to miesto, kde zažijete dobrodružstvo a objavíte divoké zvieratá a ich prostredie.

Spoznajte Bioparc Valencia!

Mestalla Forever Tour (Valencia C.F.)

Zažite Mestalla, domov Valencia Fútbol Club a najstarší štadión v Španielsku, s viac než 90 rokov futbalu.

Mesto Umení a Vied

Mesto Umení a Vied: miesto pre oddych, v ktorom hrá hlavnú rolu kultúra, je symbolom kraja Comunidad Valenciana a miestom, kde sa môžete zároveň učiť aj zabávať, prechádzať sa a užívať si tohto veľkého mestského parku s rozlohou 350 000 m2.

Vedecké Múzeum Princa Filipa

Je to dôležité múzeum 21. storočia, ktoré didaktickým a zábavným spôsobom napomáha spoznať, ako veda a technológia zlepšila životnú úroveň ľudstva.

Hemisfèric

Je to jediný komplex v Španielsku, kde nájdete naraz tri veľké audiovizuálne priestory: Planetárium, kino Imax Dome a Laserium.

Oceanogràphic

Môžeme tu objaviť ozajstný morský park, ktorý je venovaný hlavným moriam a oceánom planéty. Vďaka svojej rozlohe 110 000 m2 a objemu 42 miliónov litrov je najväčším komplexom tohto druhu v Európe.

Casino

Špeciálna ponuka Casino tour pre zákazníkov nášho hotela: zahŕňa vstup a koktail zdarma, prehliadku so sprievodcom a osobitnú starostlivosť o zákazníka. Ak máte záujem o službu Casino tour, kontaktujte prosím našu recepciu.

Fallas

Mesto oslavuje každoročne slávnosti nazývané Las Fallas, na počesť svojho patróna svätého Jána dňa 19. marca. Ulice sa naplnia ľuďmi, ktorí obdivujú veľké figúry z tvrdého kartónu, cítia atmosféru nabitú strelným prachom a užívajú si slávnosti spolu s rodinou a priateľmi. Las Fallas predstavujú karikatúry známych osobností zo sociálneho a politického života, znázorňujú módy a zlozvyky, ktoré neúprosne zhoria na „La Cremà", počas poslednej noci slávností.

ABOVE